• Mains
  • Serving
  • Calories
  • Total Fat
  • Sat Fat
  • Trans Fat
  • Chol
  • Sodium
  • Carbs
  • Fiber
  • Sugars
  • Protein
  • Charred Chicken Marketbowl
  • 4.0 oz
  • 232
  • 13g
  • 2g
  • 0g
  • 134mg
  • 302mg
  • 1g
  • 0g
  • 0g
  • 25g
  • Happy Valley Meatball Marketbowl
  • 7.35 oz
  • 227
  • 7g
  • 0g
  • 0g
  • 50mg
  • 1013mg
  • 22g
  • 4g
  • 7g
  • 14g
  • Grilled Organic Tofu Marketbowl
  • 5.0 oz
  • 283
  • 23g
  • 2g
  • 0g
  • 0mg
  • 419mg
  • 9g
  • 1g
  • 3g
  • 11g
  • Herb Grilled Steak Marketbowl
  • 4.5 oz
  • 261
  • 15g
  • 3g
  • 0g
  • 151mg
  • 340mg
  • 2g
  • 1g
  • 0g
  • 29g
  • Herb Roasted Chicken Marketbowl
  • 4.5 oz
  • 180
  • 6g
  • 0g
  • 0g
  • 67mg
  • 427mg
  • 0g
  • 0g
  • 0g
  • 22g
  • Roasted Wild Alaskan Salmon Marketbowl
  • 4.0 oz
  • 146
  • 6g
  • 0g
  • 0g
  • 60mg
  • 266mg
  • 0g
  • 0g
  • 0g
  • 20g
  • Bases
  • Serving
  • Calories
  • Total Fat
  • Sat Fat
  • Trans Fat
  • Chol
  • Sodium
  • Carbs
  • Fiber
  • Sugars
  • Protein
  • Classic Brown Rice
  • 4.5 oz
  • 160
  • 5g
  • 0g
  • 0g
  • 0mg
  • 192mg
  • 25g
  • 1g
  • 0g
  • 2g
  • Farm Greens with Mint
  • 1.5 oz
  • 51
  • 4g
  • 0g
  • 0g
  • 0mg
  • 90mg
  • 1g
  • 0g
  • 0g
  • 0g
  • Quinoa with Preserved Lemon & Lime Leaf
  • 4.5 oz
  • 201
  • 6g
  • 0g
  • 0g
  • 0mg
  • 368mg
  • 29g
  • 3g
  • 0g
  • 6g
  • Market Sides
  • Serving
  • Calories
  • Total Fat
  • Sat Fat
  • Trans Fat
  • Chol
  • Sodium
  • Carbs
  • Fiber
  • Sugars
  • Protein
  • Brussels Sprouts: Early Access
  • 3.49 oz
  • 150
  • 10g
  • 1g
  • 0g
  • 0mg
  • 880mg
  • 16g
  • 2g
  • 11g
  • 4g
  • Jasper Hill Mac & Cheese
  • 6.45 oz
  • 361
  • 25g
  • 12g
  • 0g
  • 58mg
  • 548mg
  • 19g
  • 0g
  • 6g
  • 12g
  • Midnight Cauliflower
  • 4.52 oz
  • 160
  • 15g
  • 1g
  • 0g
  • 0mg
  • 660mg
  • 6g
  • 2g
  • 4g
  • 2g
  • Roasted Sweet Potatoes
  • 4.75 oz
  • 140
  • 4g
  • 0g
  • 0g
  • 0mg
  • 116mg
  • 23g
  • 4g
  • 7g
  • 2g
  • Sautéed Broccoli with Lemon
  • 4.25 oz
  • 177
  • 16g
  • 1g
  • 0g
  • 0mg
  • 490mg
  • 5g
  • 2g
  • 1g
  • 3g
  • Arugula with Husk Cherries
  • 1.51 oz
  • 70
  • 5g
  • 1g
  • 0g
  • 5mg
  • 350mg
  • 3g
  • 1g
  • 0g
  • 4g
  • Cashew Kale Caesar
  • 1.75 oz
  • 126
  • 10g
  • 1g
  • 0g
  • 0mg
  • 170mg
  • 6g
  • 1g
  • 1g
  • 2g
  • Marinated Persian Cucumbers
  • 5.0 oz
  • 73
  • 5g
  • 0g
  • 0g
  • 0mg
  • 75mg
  • 1g
  • 1g
  • 2g
  • 1g
  • Roasted Garlic Potato Salad
  • 6.5 oz
  • 243
  • 13g
  • 2g
  • 0g
  • 151mg
  • 666mg
  • 21g
  • 2g
  • 2g
  • 8g
  • Simple Bumblebee Tomatoes
  • 3.99 oz
  • 60
  • 5g
  • 0g
  • 0g
  • 0mg
  • 170mg
  • 4g
  • 1g
  • 1g
  • 1g
  • Sauces
  • Serving
  • Calories
  • Total Fat
  • Sat Fat
  • Trans Fat
  • Chol
  • Sodium
  • Carbs
  • Fiber
  • Sugars
  • Protein
  • Housemade Sriracha
  • 3.0 oz
  • 43
  • 1g
  • 0g
  • 0g
  • 0mg
  • 224mg
  • 8g
  • 0g
  • 5g
  • 0g
  • Pesto
  • 0.5 oz
  • 77
  • 8g
  • 1g
  • 0g
  • 0mg
  • 42mg
  • 0g
  • 0g
  • 0g
  • 0g
  • Garlic Aioli
  • 0.75 oz
  • 66
  • 6g
  • 0g
  • 0g
  • 0mg
  • 93mg
  • 0g
  • 0g
  • 0g
  • 0g
  • Tarragon Mustard
  • 0.75 oz
  • 81
  • 8g
  • 0g
  • 0g
  • 0mg
  • 219mg
  • 0g
  • 0g
  • 0g
  • 0g
  • Cold Sides
  • Serving
  • Calories
  • Total Fat
  • Sat Fat
  • Trans Fat
  • Chol
  • Sodium
  • Carbs
  • Fiber
  • Sugars
  • Protein
  • Arugula with Husk Cherries
  • 1.51 oz
  • 70
  • 5g
  • 1g
  • 0g
  • 5mg
  • 350mg
  • 3g
  • 1g
  • 0g
  • 4g
  • Cashew Kale Caesar
  • 1.75 oz
  • 126
  • 10g
  • 1g
  • 0g
  • 0mg
  • 170mg
  • 6g
  • 1g
  • 1g
  • 2g
  • Marinated Persian Cucumbers
  • 5.0 oz
  • 73
  • 5g
  • 0g
  • 0g
  • 0mg
  • 75mg
  • 1g
  • 1g
  • 2g
  • 1g
  • Roasted Garlic Potato Salad
  • 6.5 oz
  • 243
  • 13g
  • 2g
  • 0g
  • 151mg
  • 666mg
  • 21g
  • 2g
  • 2g
  • 8g
  • Simple Bumblebee Tomatoes
  • 3.99 oz
  • 60
  • 5g
  • 0g
  • 0g
  • 0mg
  • 170mg
  • 4g
  • 1g
  • 1g
  • 1g
  • Avocado
  • 2.65 oz
  • 120
  • 10g
  • 2g
  • 0g
  • 0mg
  • 0mg
  • 6g
  • 5g
  • 1g
  • 1g
  • Hot Sides
  • Serving
  • Calories
  • Total Fat
  • Sat Fat
  • Trans Fat
  • Chol
  • Sodium
  • Carbs
  • Fiber
  • Sugars
  • Protein
  • Brussels Sprouts: Early Access
  • 3.49 oz
  • 150
  • 10g
  • 1g
  • 0g
  • 0mg
  • 880mg
  • 16g
  • 2g
  • 11g
  • 4g
  • Jasper Hill Mac & Cheese
  • 6.45 oz
  • 361
  • 25g
  • 12g
  • 0g
  • 58mg
  • 548mg
  • 19g
  • 0g
  • 6g
  • 12g
  • Midnight Cauliflower
  • 4.52 oz
  • 160
  • 15g
  • 1g
  • 0g
  • 0mg
  • 660mg
  • 6g
  • 2g
  • 4g
  • 2g
  • Roasted Sweet Potatoes
  • 5.75 oz
  • 170
  • 5g
  • 0g
  • 0g
  • 0mg
  • 140mg
  • 28g
  • 5g
  • 8g
  • 2g
  • Sautéed Broccoli with Lemon
  • 4.25 oz
  • 177
  • 16g
  • 1g
  • 0g
  • 0mg
  • 490mg
  • 5g
  • 2g
  • 1g
  • 3g
  • Whole Grains
  • Serving
  • Calories
  • Total Fat
  • Sat Fat
  • Trans Fat
  • Chol
  • Sodium
  • Carbs
  • Fiber
  • Sugars
  • Protein
  • Classic Brown Rice
  • 4.5 oz
  • 160
  • 5g
  • 0g
  • 0g
  • 0mg
  • 192mg
  • 25g
  • 1g
  • 0g
  • 2g
  • Quinoa with Preserved Lemon & Lime Leaf
  • 4.5 oz
  • 201
  • 6g
  • 0g
  • 0g
  • 0mg
  • 368mg
  • 29g
  • 3g
  • 0g
  • 6g
  • Drinks & Snacks
  • Serving
  • Calories
  • Total Fat
  • Sat Fat
  • Trans Fat
  • Chol
  • Sodium
  • Carbs
  • Fiber
  • Sugars
  • Protein
  • Arnold Palmer
  • 16.0 oz
  • 83
  • 0g
  • 0g
  • 0g
  • 0mg
  • 9mg
  • 22g
  • 0g
  • 19g
  • 0g
  • Boxed Water is Better
  • 16.9 oz
  • 0
  • 0g
  • 0g
  • 0g
  • 0mg
  • 0mg
  • 0g
  • 0g
  • 0g
  • 0g
  • Cawston Press Elderflower Lemonade
  • 11.15 oz
  • 100
  • 0g
  • 0g
  • 0g
  • 0mg
  • 0mg
  • 24g
  • 0g
  • 24g
  • 0g
  • Fresh Ginger Mint Lemonade
  • 16.0 oz
  • 166
  • 0g
  • 0g
  • 0g
  • 0mg
  • 19mg
  • 44g
  • 0g
  • 39g
  • 0g
  • Hibiscus Rooibos Iced Tea
  • 16.0 oz
  • 38
  • 0g
  • 0g
  • 0g
  • 0mg
  • 0mg
  • 10g
  • 0g
  • 10g
  • 0g
  • Kombucha
  • 16.0 oz
  • 60
  • 0g
  • 0g
  • 0g
  • 0mg
  • 16mg
  • 8g
  • 0g
  • 8g
  • 0g
  • Organic Iced Tea
  • 16.0 oz
  • 0
  • 0g
  • 0g
  • 0g
  • 0mg
  • 0mg
  • 0g
  • 0g
  • 0g
  • 0g
  • Spindrift Grapefruit
  • 12.0 oz
  • 15
  • 0g
  • 0g
  • 0g
  • 0mg
  • 0mg
  • 5g
  • 0g
  • 3g
  • 0g
  • Spindrift Lemon
  • 12.0 oz
  • 1
  • 0g
  • 0g
  • 0g
  • 0mg
  • 0mg
  • 0g
  • 0g
  • 0g
  • 0g
  • Forager Project Chipotle BBQ Vegetable Chips
  • 1.5 oz
  • 210
  • 10g
  • 2g
  • 0g
  • 0mg
  • 270mg
  • 25g
  • 3g
  • 3g
  • 3g
  • Himalayan Pink Organic Popcorn
  • 1.0 oz
  • 110
  • 4g
  • 3g
  • 0g
  • 0mg
  • 190mg
  • 17g
  • 5g
  • 1g
  • 3g
  • Jackson's Honest Sweet Potato Chips
  • 1.2 oz
  • 180
  • 11g
  • 8g
  • 0g
  • 0mg
  • 190mg
  • 22g
  • 4g
  • 5g
  • 1g
  • Kitchen Sink Cookie
  • 2.5 oz
  • 120
  • 7g
  • 4g
  • 0g
  • 20mg
  • 40mg
  • 13g
  • 1g
  • 7g
  • 2g